De complete oplossing!

Markten - Gemeenten

Om onder de huidige omstandigheden een gezonde binnenstad te behouden is een performancegerichte aanpak nodig. Als de huurinkomsten verminderen, neemt het rendement snel af, hetzelfde geldt voor het effect van oplopende leegstand. Het is ook belangrijk een gezonde doorbloeding van het centrum te behouden. De onderlinge concurrentie tussen winkelgebieden neemt sterk toe. Het is dus zaak de bezoekersaantallen (passantentellingen) accuraat te monitoren.


Installatie voorbeeld >>

Gemeente installatie voorbeeld Vergroten
Installatie in een winkelstraat/passage, klik in de cirkel om te vergroten.


Lees verder >>


Het tijdig herkennen of het winkelgebied nog vitaal is, wordt steeds belangrijker. De kwaliteit van een binnenstad is een belangrijke indicator voor een gezonde economie in de stad. Veel gemeenten installeren een centrummanager om het stadscentrum vitaal houden.

Een stadscentrum in topconditie is nu eenmaal populair bij bezoekers uit de eigen stad maar ontvangt ook bezoekers uit heel Nederland en mogelijk Duitsland of België. Maar om een stadscentrum in de huidige tijden vitaal te houden zijn meerdere specialiteiten nodig: het vereist commerciële en technische knowhow, kennis van marketing, van demografische en economische factoren en van planontwikkeling. 

 

 

  • Wanneer presteert een winkelgebied goed?
  • Welke elementen bepalen dat?
  • Hoe staat het met toerisme en de horeca
  • Succesvolle evenementen?

 

Overige diensten
EasyCount levert in samenwerking met WPM groep diverse meetinstrumenten om de binnenstad optimaal te monitoren en of actief aan te sturen op het gebied van economie, energiebeheer en milieu. Daarnaast bieden wij met WPM ook andere diensten zoals: Ruimtelijk-Economisch Advies. In deze discipline gaat het om min of meer traditionele beleids- en planvorming. In veel gevallen vormt dit het kader voor de besluitvorming op gemeentelijk niveau en dat van projectontwikkelaars. Samenwerking tussen overheid en marktpartijen is onderdeel van de aanpak.

 

  • Marktverkenning (DPO)
  • Brancheringsvisie
  • Detailhandelsnota
  • Parkeeradvies
  • Haalbaarheidsonderzoek of effectenstudie
  • Ruimtelijk-functioneel masterplan